Oleme loonud võimaluse valida Moderanis arve ja konteerimise kuupäev, mis läheb arvete saatmisel StandardBooksi automaatselt kaasa.Üüriarved

 Aruanded > Üüri- ja tasude arvestus


Vajutades nuppu "Saada StandardBooksi" ilmub tabel, kus tuleb valida:

Arve kuupäev - dokumendi väljastamise kuupäev

Kande kuupäev - kuupäev, millega koostatakse antud arvele finantskanne (mõjutab kasumiaruannet, bilanssi, KM aruannet). 


Näide: kui saadate detsembris jaanuari üüriarved ja soovite tulu konteerida jaanuarisse, tuleb kande kuupäevaks valida jaanuar.
Kõrvalkulude arved

 Kõrvalkulud > Kuluarvestus


Vajutades nuppu "Saada StandardBooksi" ilmub tabel, kus tuleb valida:


Arve kuupäev - dokumendi väljastamise kuupäev;

Kande kuupäev - kuupäev, millega koostatakse antud arvele finantskanne (mõjutab kasumiaruannet, bilanssi, KM aruannet.


Näide: kui saadate jaanuaris detsembri eest kõrvalkulude arveid ja soovite tulu konteerida detsembrisse, tuleb kande kuupäevaks valida detsember.


Tasumistingimus - päevade arv arve kuupäevast maksetähtajani.
Vaikimisi on üüriarvete kuupäevaks perioodi esimene päev ja kõrvalkulude arve kuupäevaks perioodi viimane kuupäev, kuid nüüd on võimalik neid vastavalt oma vajadustele muuta.