▶ Kõrvalkulud > Näidud

    

Moderanis on võimalik näitusid lisada manuaalselt, Exceli impordi teel ja kauglugemise teel


Näitude lisamine manuaalselt


Kui olete Hoone sätetes lisanud arvestid on Näitude lehel näha kõik individuaalarvestid, jagatud arvestid ja peaarvestid. Näitude lisamiseks tuleb igal real sisestada arvesti alg- ja lõppnäit või tarbimine.

Järgmise kuluperioodi loomisel kopeeritakse eelmise perioodi algnäidud ning lisada tuleb vaid lõppnäit.Näitude importimine Excelist


Moderanis on võimalik näitusid üles laadida kasutades Moderani näitude impordi faili.


1. Näitude importimise protsess

2. Kuupäevad

3. Impordifaili täitmine

4. Näidude importimine andmebaasi

5. Andmebaasist näitude lisamine arvestitele


1. Näitude importimise protsess


Näitude lisamine Moderani on lihtne: 

    • Hankige arvestite näidud (kui need ei ole kaugloetavad)

    • Lisage need impordi faili.

    • Laadige fail üles Näitude andmebaasi 

    • Sünkroonige andmebaasist näidud arvestitega

    • See on kõik! Nüüd on need näidud arvestitele lisatud ja kõrvalkulud arvutatud vastavalt tehtud seadistustele.2. Kuupäevad


Näidud saate andmebaasi importida igal ajal: juhuslikul kuupäeval, kuu keskel või enamasti kuu alguses. Kaugloetavate arvestite korral vastavalt teenusepakkuja sätestatud intervallile.  Näidud salvestatakse näitude andmebaasi ja lisatakse arvestitele juhul, kui klikite nupule "Lisa näidud andmebaasist".


NB! Näidud kirjutatakse andmebaasis üle juhul, kui impordite juba lisatud kuupäeva seisuga näidud uuesti.Näitude faili leiad Kõrvalkulud > Näidud > Ava näitude andmebaas > Download import_template.xlsx3. Impordifaili täitmine


Täida ära failis 4 tulpa:


Property/Building set name – kopeerige Kinnisvara/hoonekomplekt nimi. See väli on tundlik tähemärkidele, nii et lihtsaim viis selle täitmiseks on kopeerida see oma Moderani kontolt.

 

Meter ID - arvesti nimi, täpselt nii nagu see Moderanis on (nimekiri asub Hoone sätted-> Arvestite aktiveerimine)


Current reading – lõppnäidud. Moderan loeb kuni 5 komakohta.


Date – sisestage kuupäev vormingus PP.MM.YY (nt 01.01.2000). Näitusid võib lisada ka kuu keskel või vastavalt vajadusele, ei pea olema kindlasti kuu viimane päev.4. Näidude importimine andmebaasi


Lisa korrektselt täidetud fail näitude andmebaasi. Kui ilmneb veateade näitude importimisel, palun kontrolli kas andmed failis on lisatud vastavalt juhistele. Eemalda üleliigsed tulbad, tühjad read ja jälgi, et oleks kasutatud õiget vormingut.


Impordi fail võib sisaldada erinevate kuupäevadega näite. Sünkroonides näidud, lisab  Moderan arvestile alati perioodi lõpule lähima kuupäevaga näidu.


Faili edukal importimisel näed lisatud näite, kui avad näitude andmebaasi. NB! Kui mitmekordselt import ei õnnestu - lae alla Moderani tühi template ja kopeeri andmed ilma igasuguse vorminguta (Copy > Paste values)


5. Andmebaasist näitude lisamine arvestitele


Kui näitude fail on edukalt andmebaasi imporditud, lisa need arvestitele "Lisa näidud andmebaasist".

Imporditud lõppnäitude järgi ilmub väike "i" täht, mis näitab näidu kuupäeva. Lisades näidud manuaalselt või muutes imporditud näitu kaob "i" täht näidu järelt.


Kõik tarbimised, mille erinevus eelmise perioodiga on suurem kui 20% on märgitud kollasega, et paremini tuvastada võimalikke vigu.Pärast näitude lisamist kontrollige alati arvestid üle, kas on olemas alg- ja lõppnäidud ning korrigeerige võimalikud vead. Lisage peaarvestite näidud/tarbimised vastavalt sissetulevatele arvetele.
Näitude kauglugemine


Näitude kauglugemiseks on vajalik lisada Moderani integratsioonipartneri API token Admin > Integratsioonid. 


Näitude lugemine on võimalik kahe parameetri kaudu: Arvesti nimi või Tehniline ID. Sealjuures ei ole oluline, kumba kasutatakse. Oluline on vaid, et Arvesti nimi või Tehniline ID oleks identne nii Moderanis kui integratsioonipartneri andmebaasis.


Näitude lisamiseks tuleb klikkida "Lisa näidud andmebaasist" ning arvestitele lisatakse perioodi lõppnäit või perioodi lõpule lähima kuupäeva (kellaaja näit).Erinevad Moderani integratsioonide partnerid leiad siit: https://moderansolutions.com/partners/